İstanbul Miras Avukatı

İstanbul Miras Avukatı

İstanbul Miras Avukatı, Kişinin ölümünden sonra malvarlığının veya borcunun kimlere hangi koşullarla nasıl dağıtılacağını belirlemekle kalmaz aynı zamanda miras bırakanın sağlığında gerçekleştirilen ölüme bağlı hukuksal işlemler, örneğin bir “vasiyetname” düzenlenerek gerçekleştirilen “vasiyet” (belirli bir mal bırakma) kazandırması ya da “mirastan çıkarma” tasarrufu, bunlar ancak tasarrufta bulunanın ölümünden sonra hüküm doğursalar bile, miras hukukunun alanına girer.

İSTANBUL MİRAS AVUKATI

Miras Bırakanın Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

 • Kan hısımları:Alt soy (çocukları,torunları ve devamı), ana ve baba, büyük ana ve büyük baba, evlilik dışı hısımlar (evlilik,tanıma ve mahkeme hükmü)
 • Sağ Kalan eş
 • Evlatlık
 • Devlet

Miras Bırakan Mirasının Tamamını Tasarruf Edebilir Mi?

Miras bırakanın saklı paylı mirasçısı yoksa tüm malvarlığını istediği gibi tasarruf yetkisi vardır.Ancak Saklı paylı mirasçısı veya mirasçıları var ise miras bırakanın vefatından sonra saklı payları zedelenen mirasçılar tenkis davası açma hakları bulunmaktadır.

Mirastan Mal Kaçırma ?

Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma):bir kimse mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstermesidir.

Miras bırakan kişi sağ iken mallarını paylaştırdığı anlaşılırsa diğer mirasçılar ne yapabilir?

Mirasçı, miras hakkını alabilmesi için, Miras bırakan tarafından kaçırılan malın niteliği yönüyle açılabilecek davalar, somut olayın durumuna göre denkleştirme davası, istihkak davası, miras payı karşılığı bedelin tahsili davası veya tenkis davası açılabilir.Kaçırılan malın niteliği ve durumuna göre açılacak dava hakkında uzman miras avukatından hukuki destek almanız gerekir.Aksi takdirde miras hakkınızdan mahrum olup hak kaybı yaşayabilirsiniz.

Miras kalan tapu bozulur mu?

Mirasçılar muris muvazaasına dayalı olarak tapu iptali ve tescil davası açabilirler.

Ölüme Bağlı Tasarruflar Nelerdir?

Vasiyetname ve Miras sözleşmesidir.Ayrıntılı bilgi almak için uzman miras avukatından hukuki destek alabilirsiniz.

Vasiyetnameye Karşı Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Hukuksal Nedeniyle İptal Davası Açılabilir Mi?

Açılamaz, çünkü muvazaa iddiası iki taraflı işlemlere karşı ileri sürülebilir.Ancak vasiyetnamenin şekil şartlarına yani kanuna uygun yapılmamışsa vasiyetnamenin iptaline karşı dava açılabilinir.

Vasiyetnameye Karşı Tenkis Davası Açılabilir Mi?

Vasiyetname ölüme bağlı tasarruf türünden olup vasiyetnameye karşı saklı paylı mirasçı tenkis davası açabilir.

Mirasın Reddi Davası Ne Demektir?

Miras bırakanın borçları olması halinde veya mirasçı miras bırakanın mirasından faydalanmak istemiyorsa miras bırakanın vefatından sonra üç ay içinde mirasın reddi davası açmalıdır.Üç aylık süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunu kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren başlar.

İSTANBUL MİRAS AVUKATI

Miras hukuku ile ilgili açılan davaların başında terekenin (mirasın) tespiti davası açılır.Terekenin tespiti davasının açılma amacı, miras bırakanın malvarlığının mahkeme yolu ile araştırılması davasıdır.Bu davada miras bırakanın ev,araba,arsa,tarla,banka hesapları gibi tüm malvarlığının araştırılması yapıldıktan sonra mirasçılar arasında paylaşım yapılır.Mirasçılar arasında paylaşım yapılamadığı veya mirasçılar arasında anlaşmazlık çıktığı takdirde ortaklığın giderilmesi veya iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyetin çevrilmesi davası açılır.

     Miras Davaları

 • Veraset ilamı Davası
 • Veraset İlamının İptali Davası
 • Terekenin (Mirasın) Tespiti Davası
 • Vasiyetnamenin Düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin İptali Davası
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası
 • Saklı Pay Davası
 • Tenkis Davası
 • Muris Muvazaası Davası
 • Denkleştirme Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası
 • İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi Davası
 • Terekeye Temsilci Atanması Davası
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası
 • Miras Sözleşmesinin İptali Davası
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali
 • Miras Sözleşmeleri Hazırlanması

İstanbul Miras Avukatı Ücreti

İstanbul Miras Avukatı -Ücret taraflar arasında yapılacak avukatlık ücret sözleşmesi ile serbestçe belirlenir.Ancak ücret belirlenirken, güncel yılın  İstanbul Barosunun Avukatlık Ücret tarifesinin altında ücret kararlaştırılamaz.

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenen Makaleler

HIZLI RANDEVU

Hukuk Bürosu Hızlı Randevu Formu

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
WhatsApp Danışmanlık Hattı
Merhaba🙌😊 Size Nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now ButtonHEMEN ARA