İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı olarak ofisimizde ağırlıklı gayrımenkul davaları görülmektedir.Kentsel Dönüşüm gelişen ve büyüyen büyük şehirlerin deprem,sel,heyelan gibi can ve mal kaybına sebebiyet verecek doğal afetler karşısında büyük zararlara karşı dayanıklı olabilmeye uygun hale getirilmesidir.6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile Türkiye’de Kentsel dönüşüm uygulanmaya başlanmıştır.

Riskli Yapı Başvurusu Nereye Yapılır?

Bir yapının kentsel dönüşüm sürecine girebilmesi için öncelikle yapının riskli yapı olup olmadığının tespiti için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ,Belediyelere, Üniversitelere, Yapı Denetim Kuruluşlarına ve diğer Özel firmalara riskli yapı tespit başvurusu yapılır.

Riskli Yapı Başvurusunu Kimler Yapabilir?

  • Başvuru, binadaki kat maliklerinden herhangi biri tarafından yapılabilmektedir.
  • Kat mülkiyeti kurulmamış bir yapı ise arsa vasıflı gayrımenkul üzerinde bulunan binanın sahibi tarafından, riskli yapı tespit müracaatı yapabilir.
  • Arsa üzerindeki binanın, arsa sahibinden başkasına ait olması ve bu hususun tapuda belirtilmiş olması halinde, tapu kütüğünde lehine şerh bulunan bina sahibi de riskli yapı başvurusu yapabilir.
  • Riskli yapı niteliğindeki apartman dairesinde cüz’i bir hissesi bulunan hak sahibi de riskli yapı müracaatı yapabilir.

Riskli Yapı Tespitinden Sonraki Süreç

Riskli yapı tespit edildikten sonra, 90 gün içinde binanın, tahliye ve yıkım süreçleri başlayacaktır.Kat malikleri, yenilenecek binada, hangi bölümlerin kendilerine kalacağı ve müteahhide hangi bağımsız bölümlerin verileceğini İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatından hukuki danışmalık alarak ön protokol niteliğinde bir sözleşme yapabilirler.

6306 Sayılı Kanunun, 6.Madde 7.Cümlesinde ; Riskli Yapılar yıktırılmadan önce Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanması dahil her türlü işlemin üçte iki çoğunluğu kararı ile yapılabileceği belirtilmiştir.

Riskli Yapı Kararına Karşı İtiraz

Riskli yapı tespit raporu ayni ve şahsi hak sahiplerinin ilgili adresine tebliğ edilir.Riskli yapı tespit raporunu tebliğ alan hak sahibi, risk tespit raporuna karşı, 15 gün içerisinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne veya Belediyelerdeki kentsel dönüşüm temsilciliklerine de verilebilir.

Riskli Yapı Tespit Raporuna Karşı Dava Açılması

Riskli Yapı tespit raporuna yapılan itirazınız reddedilmesi halinde tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdare Mahkemesi’ne dava açılarak riskli yapı tespit raporunun iptali istenebilir.

Riskli Yapının Güçlendirilmesi Tespiti Nasıl Olur?

Binanın güçlendirme yapılıp yapılamayacağı hususu delil tespiti yoluyla İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatından avukatlık hizmeti alarak dava açılabilinir.

Riskli Yapının Güçlendirilmesi Yıkım İşlemini Durdurur mu?

Yıkımın önüne geçmek için öncelikle binanın güçlendirmeye uygun olup olmadığının tespit edilmesi gerekir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 19.Maddesi gereğince, güçlendirme kararı kat maliklerinin beşte dördünün çoğunluğu ile alınır.Güçlendirme kararı alındıktan sonra güçlendirme projesi hazırlatılır ve ilgili Belediye’den güçlendirme ruhsatı alınması gerekir.Güçlendirme projesinin, yıkım için maliklere verilen 90 günlük süre içerisinde alınması gerekmektedir.

ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı olarak kentsel dönüşüm sürecinin başlamasıyla arsa payı düzeltilmesi davalarının açılma oranı artmıştır.Binanın yenilenme sürecinde mülkiyet hakkını doğrudan etkileyen bir durum ortaya çıktığından arsa payının düzeltilmesi davası açıldığında aynı zamanda binanın yıkım sürecini de durdurur.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenen Makaleler

HIZLI RANDEVU

Hukuk Bürosu Hızlı Randevu Formu

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
WhatsApp Danışmanlık Hattı
Merhaba🙌😊 Size Nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now ButtonHEMEN ARA