İstanbul Çekmeköy İdare Hukuku Avukatı

Çekmeköy İdare Hukuku Avukatı

İDARİ YARGIDA DAVA TÜRLERİ

İdari yargıda dava türleri  üçe ayrılır.

1-İPTAL DAVASI

İstanbul Çekmeköy İdare Hukuku Avukatı olarak , İdari işlemler hakkında yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olması halinde menfaatleri ihlal edilenler idareye karşı iptal davası açabilirler. İdari yargıda dava açmak uzmanlık gerektiren bir konudur. Hak kaybına uğramamak için hukuki danışmanlık veya İstanbul idare avukatından hukuki destek alınmalıdır.

İPTAL DAVASINDA İDAREYE BAŞVURU ZORUNLU MU ?

İptal davası açmadan önce idareye başvurulması zorunludur. İdare 30 gün içinde cevap vermezse zımnen talebi reddetmiş sayılır.30 gün geçtikten sonra iptal davası açılır. Dilekçenin verildiği tarihten itibaren 90 gün geçtikten sonra hak düşürücü süreye uğrar.

2-TAM YARGI DAVASI NE DEMEK?

İdarenin eylem ve işlemlerinden dolayı zarara uğrayanlar maddi ve manevi tazminat davası açabilirler.Dava açmadan önce İstanbul İdare Avukatından hukuki destek alınmalıdır. Tam Yargı Davasına örnekler:Tazminat Davaları,Memurun Görev İadesi Sonucu Tazminat Davası, Haksız İhraç, Sözleşme Feshi, Eski Hale İade..

3-SÖZLEŞME DAVASI

İdarenin yapmış olduğu sözleşmelerden dolayı zarara uğrayan idareye karşı dava açabilir.

İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR?

Dava açma süresi: Madde 7 – 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde 60 gün ve Vergi mahkemelerinde 30 gündür.Bu süreler hak düşürücü sürelerdir.

TAM YARGI DAVASINDA İDAREYE BAŞVURU ZORUNLU MU ?

Tam yargı davasına dayalı maddi ve manevi tazminat davası açmadan önce zararı yapan idareye başvuru zorunludur.İdareden maddi ve manevi zararın karşılanması talep edilir.İdare, olumsuz cevap vermesi halinde idare mahkemesinde tam yargı davası açılır.

TAM YARGI DAVASI KAÇ AY SÜRER ?

Tam Yargı Davası bir yıl içinde sonuçlanır.

TAM YARGI DAVASI ZAMANAŞIMI NE ZAMAN BAŞLAR ?

Zarara uğrayanların haksız ve hukuka aykırı eylemi öğrenmelerinden itibaren 1 yıl ve herhalde eylem gününden itibaren başlayarak 5 yıldır.

Hukuki danışmanlık  veya  idari yargıda dava açmak için uzman İstanbul İdare Avukatından hukuki destek alınmalıdır.

 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

İstanbul  İdare Avukatı-Yürütmenin durdurulması kararı: Davanın başında talep edilen ve davanın sonuna kadar idarenin tüm işlemlerini durdurmayı sağlayan, muhtemel zararları önleyen tedbir mahiyetinde bir karardır.(İYUK Madde 27) Yürütmenin durdurulması kararı alabilmek için telafisi güç ve ya imkansız zararların olması ve İdari İşlemin açıkça hukuka aykırı olması gerekir.Şartların birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması karar verilir.

Yürütmenin durdurulması kararı alabilmek için öncelikle idari işlem aleyhine iptal davası niteliğinde dava açılması gereklidir.Davanın başında veya ilerleyen durumlarda istinaf ve temyiz aşamalarında dahi yürütmenin durdurulması talep edilebilir.

          Ofisimizde Görülen İdari Davalar

 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davası-Tam Yargı Davası
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin İptal Davası
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve iptal davaları açılması
 • İmar Planının İptali Davası
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ve ihale davaları takibi
 • Kamulaştırma ile ilgili davaların açılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Memuriyet ile ilgili davaların açılması, takibi ve yürütülmesi
 • Öğrencilere ilişkin davaların açılması, yürütülmesi ve neticelendirilmesi
 • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Karayolları Trafik Davalarının açılması, takibi ve sonuçlandırılması İdari işleminin iptali Davası
 • Yıkım Kararına İtiraz
 • Yıkım Kararına Karşı Dava
 • Atama kararının iptali
 • Görevden Uzaklaştırma Davası
 • Çalışma İzni İptal Davası
 • Oturma izni İptali Davası
 • Meslekten Çıkarma İptal Davası

 

 

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenen Makaleler

HIZLI RANDEVU

Hukuk Bürosu Hızlı Randevu Formu

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
WhatsApp Danışmanlık Hattı
Merhaba🙌😊 Size Nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now ButtonHEMEN ARA