İstanbul Çekmeköy Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Çekmeköy Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Çekmeköy Gayrimenkul Avukatı ev, arsa ,tarla, bağ, bahçe, bina, dükkan, apartman gibi yapıları ifade etmek için kullanılır. Gayrımenkul davaları özel bilgi ve uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Hak kaybına uğramamak için öncelikle hukuki danışmanlık alınması gerekir.

İstanbul Gayrimenkul avukatı ekibimiz inşaat hukuku ve inşaat davalarında hukuki danışmanlık ve dava yoluna gidilmesi hususlarında uzman görüş bildirirerek, somut olayın konusuna göre hangi davanın açılmasına karar verir.

İnşaat hukukundan doğan uyuşmazlıklar; Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar, Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar, Sözleşmeye göre edimlerin yerine getirilmemesi, müteahhidin inşaatı yarım bırakması, müteahhidin kusurlu işlerinin tespiti, Müteahhide karşı tapu iptali ve tescil davası, Arsa sahibine karşı tapu iptali ve tescili davası, ipotek işlemleri, Müteahhidin inşaatı yarım bırakarak tek etmesi buna karşı Nama İfa Davası açılması, Kentsel dönüşümden doğan uyuşmazlıklar gibi davalar inşaat hukukunun alanına girer.Ayrıca Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi hazırlanması, Gayrımenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, Kentsel Dönüşüm Sözleşmesi gibi sözleşmeler hazırlanır.

İnşaat hukukundan doğan uyuşmazlıklara dayalı dava açma veya açılan davaya cevap verilmesi sürecinde etkin, profesyonel uzman İstanbul Gayrımenkul avukatından hukuki destek alınmalıdır.İyi takip edilmeyen ve iyi yönetilmeyen bir dava dosyası ileride size telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple deneyimli uzman İstanbul Gayrımenkul avukatından avukatlık hizmeti alınması gerekir.

GAYRIMENKUL DAVALARI

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI

 • Aile Konutu Nedenine Dayanan Tapu İptali Ve Tescili Davası
 • Ehliyetsizlik Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescili Davası
 • Harici Satım Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescili Davası
 • İmar Değişikliği veya Kadastral Parselin İhyası Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescili Davası
 • İnançlı İşlem Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescili Davası
 • İradeyi Sakatlayan Haller Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescili Davası
 • Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescili Davası
 • Önalım Hakkına Dayanan Tapu İptali ve Tescili Davası
 • Tapu Tahsis Belgesine Dayanan Tapu İptali ve Tescili Davası
 • Yolsuz Tescil Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescili Davası
 • Zilyetliğe (Zamanaşımına) Dayanan Tapu İptali ve Tescili Davası

İstanbul Çekmeköy Gayrimenkul Avukatı bu davalara ek olarak aşağıda belirtilen davalarda avukatlık hizmeti sunar.

 • Tasarrufun İptali Davaları
 • Tapuda Mevcut Yanlış Kaydın Düzeltilmesi Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası
 • İştirak Halinde Mülkiyetten Paylı Mülkiyete Geçiş Davası
 • Taşınmazın Haksız İşgali Sebebiyle Ecri misil Davası
 • Müdahalenin Meni Davası
 • İntifa Hakkı Şerhi Davaları
 • Taşınmaz İpoteğinin Kaldırılması Davaları

KİRA DAVALARI

 • İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası
 • Kira Bedelinin Uyarlama Davası
 • Kira Tespit Davası
 • Kira Alacağı Davası

İNŞAAT HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

Müteahhit sözleşmeye uymazsa ne olur?

Müteahhit sözleşmeye göre edimlerini yerine getirmezse sözleşmenin feshi veya duruma göre eksik iş, ayıplı iş, nama ifa davası açılır. Sözleşmeye ve teknik şartnameye göre yapılmayan işler var ise tespit davası ile bunlar tespit edilerek müteahhide karşı dava açılabilir.

 • Sözleşmenin Feshi ve İnşaatın tamamlanma süresi, inşaatın seviyesi ve tamamlanma maliyetinin tespiti davası
 • Müteahhidin Gecikmesi (Direnime Düşmesi) Sebebiyle İnşaat Sözleşmesinin Arsa Sahibi Tarafından Feshi
 • Geç Teslim Nedeniyle Kira Alacağı Davası
 • İnşaatın Ayıplı Olması Nedeniyle Tazminat Davası
 • Eksik İş Nedeniyle Tazminat Davası
 • Gecikme Tazminatı Davası
 • Cezai Şart Davası
 • Delil Tespiti Davaları
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Davalar
 • Gayrımenkul Satış Vaadinden Doğan Davalar
 • Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayanan Tapu İptali ve Tescili Davası

İstanbul Gayrımenkul Avukatı Ücreti

İstanbul Gayrımenkul Avukatı-Ücret  taraflar arasında yapılacak avukatlık ücret sözleşmesi ile serbestçe belirlenir. Ancak ücret belirlenirken, güncel yılın  İstanbul Barosunun Avukatlık Ücret tarifesinin altında ücret kararlaştırılamaz.

 

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenen Makaleler

HIZLI RANDEVU

Hukuk Bürosu Hızlı Randevu Formu

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
WhatsApp Danışmanlık Hattı
Merhaba🙌😊 Size Nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now ButtonHEMEN ARA